1. מגדש בורגי:


למגדש זה יש צורה בורגית למאיצים, הצורה מקנה למגדשים אפשרות לדחוס את האוויר ולא רק להעביר אותו מצד המבוא לצד המוצא. המרווח בין זוג הקולרים הוא קטן מאוד,

אך הקולרים אינם באים אף פעם במגע ישיר זה עם זה, וערך המרווח בין זוג קולרים משפיע מאוד על נצילות המגדש.

2. מגדש רוטס:


הסוג הנפוץ ביותר, פועל לפי עיקרון גלגלי השיניים, המגדש מעביר את האוויר ע”י מאיצים במהירות רבה מצד המבוא לצד המוצא.

לחץ ההזרמה נוצר בצינור, דרכו מוזרם האוויר לצילינדר כתוצאה מפעולה דינאמית של עמוד האוויר בצינור.

חסרונו של המגדש בהפעלה מכנית, בזה שתפוקתו משתנה בהתאם לשינוי מהירותו הסיבובית של גל הארכובה, ואינה תלויה כלל במידת העומס בה נתון המנוע.