• כאשר הרכב קר מומלץ להגיע לטמפרטורת עבודה אופטימלית פני שתתחילו לאמץ אותו. אם תאמצו את המנוע לפני שזה  הגיע  לחום העבודה התקין, הרכיבים הפנימיים במנוע ובייחוד במגדש הטורבו ישחקו במהירות.

• אחרי נסיעה ממושכת יש להמתין 2-3 דק לפני כיבוי המנוע כדי לתת לטורבו לפזר את החום הגבוהה שמצוי בו,כיבוי המנוע    ישירות אחר הנסיעה עלול לגרום ל”בישול” השמן ע”י המגדש וסתימה במעברים.

• חשוב להשתמש בשמן מקורי למנוע שמוגדר ע”י הצרן,לא כל שמן עומד בטמפרטורות הגבוהות.

• רעשי חריקה,עשן מהמנוע,תפוקה לא אחידה של המנוע הם סימנים לבעיה מהמגדש.

• כאשר מחליפים מגדש טורבו יש לבצע נקוי יסודי כולל החלפת שמן ופילטרים.

•במידה ויש חשש לתקלה במגדש הטורבו עדיפה בדיקה במוסך עם נסיון,ידע וציוד מתאים
שימנע החלפה והוצאות מיותרות.

•במקרה של החלפת מגדש טורבו עדיף לבצע את חבילת ההתקנה והחלק במקום אחד
כך תמנע מחלוקת האחריות בין ספק החלק למתקין שאתה באמצע.